تاریخ‌های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات: 20 اسفند ماه 1395  

اعــــلام نتـــایــــج داوری:  25 اسفند ماه 1395

مهلت ثبــت نام با تاخیر: 20 فروردین ماه 1396

 

زمان برگزاری کنفرانس: 13 تا 15 اردیبهشت 1396